För att minska problem och underlätta i originalarbetet ber vi er läsa igenom nedanstående information innan ni Skicka material.

Vi tar emot material på följande sätt:

– CD
– DVD
– ZIP
– E-post

De program vi normalt arbetar med är:

– Adobe Reader (PDF)
– Corel Draw
– Illustrator
– Photoshop

Glöm inte att:

– Skicka med färgnummer (PMS-nummer) eller färgprov.
– Skicka med typsnitt eller gör om texten till textkontur.
– En bild som ska digitalprintas bör hålla en upplösning på ca 75-100 dpi i slutformatets storlek.

Adobe Reader (PDF)

Spara dokument som tryckbar PDF. Kom ihåg att det inte går att göra ändringar i ett PDF-dokument. Behöver det göras ändringar så spara det i ett annat redigerbart format.

Corel Draw

Spara ner i Corel format, CDR.

Illustrator

Spara som EPS-format. Gör om all text till kurvor, d.v.s. skapa textkontur alternativt skicka med typsnitten. Även objekt ska sparas som banor. Använd ingen linjebredd.

Photoshop

Bilder sparas ner som TIFF eller EPS. Bilderna ska ligga i CMYK-färg eller i gråskala (vid svartvita bilder). Beskär bilderna i rätt format.

Rulla till toppen